0

Jak wygląda szkolnictwo w naszym kraju?

Szkolnictwo prywatne

Korzyścią prywatnego szkolnictwa jest opcja tworzenia mniej licznych grup klasowych, co powoduje lepszą integrację wśród uczniów, a nauczycielom ułatwią indywidualizację sposobów edukacyjnych. Niektóre placówki używają obok klasycznych ocen oceny opisowe, dzięki którym rodzic może się zorientować, nad czym z potomstwem pracować, a co jest jego mocnymi stronami. Continue reading

0

Edukacja w naszym kraju

Edukacja w naszym kraju


Autor zdjęcia: Ken Whytock


Prywatna edukacja

Analizy egzaminów zewnętrznych, np. sprawdzianu szóstoklasisty, wykazują, iż coraz większą rolę w procesie kształcenia odgrywają prywatne podstawówki Warszawa. Warszawa jest tylko jednym ze znacznej ilości większych miast, gdzie otwierane są takie placówki. Czytając raporty z przeprowadzonych w niektórych prywatnych placówkach audytów, można śmiało stwierdzić, że tego typu forma szkolnictwa ma swoją przyszłość. Continue reading

W trosce o edukację

Jeszcze wcale nie tak dawno w naszym kraju nie było za dużego wyboru, jeżeli chodzi o szkoły. Istniały wtedy praktycznie jedynie państwowe szkoły. W dzisiejszych czasach można już sobie jednak wybrać, który z wariantów będzie lepszy dla naszego dziecka: szkoła państwowa czy szkoła prywatna, Kraków jak również jeszcze parę największych miast w naszym kraju, to miejsca, w których prywatnych placówek jest najwięcej, jednakże oraz w mniejszych miejscowościach ich nie brakuje. Continue reading

Szkolnictwo w Polsce

Jeżeli dziecko nie zostanie właściwie przygotowane na etapie szkoły podstawowej, to później te braki przełożą się na jego wyniki w szkole średniej. Program nauczania trzeba żeby zatem zreformować od samego dołu. Dopiero, kiedy pierwsze roczniki idące nowym tokiem edukacji dojdą do kolejnych faz nauki, można będzie je reformować – na logikę, to rozwiązanie jest jedynym słusznym. Continue reading